Rólunk

 

Az intézmény alap filozófiája, az emberi méltóság megőrzése, az emberhez méltó élet biztosítása az életkor legvégső határáig, a személyre szóló gondozás ápolás megvalósítása.

AIdősek Otthona Idősek Otthona Alapítvány, ápolást gondozást nyújtó bentlakásos intézmény. Ellátási területe Magyarország egészére kiterjed. Az Alapítvány hivatalos bejegyzésére 2003-ban került sor. Az engedélyezett férőhelyek száma 48 fő, melyből emelt szintű elhelyezés 10 fő, átlagos szintű elhelyezés 38 fő.  A befogadott ellátotti létszám 38 fő.

Az Alapítvány célja időskorúak és mozgássérültek, demens betegek személyes gondozásának megvalósítása. Ennek keretében az Alapítvány olyan gondozási központot működtet, mely az időskorúak és mozgássérültek és demens betegek elhelyezésére és személyes gondozására szakosodott, tekintet nélkül az ellátottak fajára, nemére, vallási és politikai hovatartozására, biztosítva az ellátottak teljes körű ellátását.

Az Alapítvány feladata, hogy a szociális gondozást komplexen szervezze a bentlakó idősek számára, amely kiterjed az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetésére, szükség szerint ruházat, illetve textília ellátásra, mentális gondozásra, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásra, valamint lakhatás biztosítására.

Intézmény dolgozói létszáma 17fő, melyből 12 fő szociális gondozó-ápoló, 1 fő mentálhigiénés munkatárs illetve a vezetőség és a kiszolgáló személyzet.

Az ellátottak elhelyezése egy főépületben, valamit hat darab 4 apartmanból álló sorházban történik. A főépületben elsősorban fokozott gondozási igényű ellátottakat helyeznek el. A sorházakban lévő apartmanok egy-, két illetve három személyesek. Az apartmanok tartalmaznak egy 24m2 lakószobát, akadálymentesített fürdőszobát, valamit egy teakonyhával egybeépített előszobát. Minden szoba nővérhívóval van felszerelve. A kábeltévé szolgáltatásom kívül internet elérhetőséget is biztosítunk. Az otthon lehetőséget biztosít házaspárok elhelyezésére is. Az otthon elég nagy területen helyezkedik el, különlegessége az apartmanokat körülölelő kert rész, mely tökéletes teret biztosít a pihenésre, kikapcsolódásra, kertészkedésre.

Az intézmény a Szt. 67. § (1) bekezdése szerint teljes körű ellátást nyújt amelynek értelmében biztosítja a napi 24 órás szolgálatot; a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés, hideg és meleg víz szolgáltatást, szennyvízelvezetést, világítást, a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt, orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb étkezést).  Amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, az ellátásban  részesülő állapotának  megfelelő egyéni gondozási tervben szükség szerint ápolási tervben javasoltak végrehajtását.

Mentálhigiénés ellátáson belül a fő feladatuk az újonnan érkező lakók beköltözése során az intézmény megismertetése, pszichés egyensúlyuk megteremtése.

Az ellátás biztosítása során fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi jogai ne sérüljenek, az állampolgári jogok érvényesüljenek, egyén autonómiáját minden eszközzel segítő, humanizált környezetben valósuljon meg az ellátás. Mindent megtesznek az ellátást igénybevevő testi-lelki aktivitásának fenntartása érdekében. Az előgondozás szükségessége, és fontossága a beilleszkedés folyamatában nyert megerősítést. Nagyon fontosnak tartják, hogy a korábbi szociális státusz ismeretében nagy empátiával segítsük a korábbi alkalmazkodási mechanizmusok működését. Az ellátást igénybevevők részére az egyéni szükségleteiknek megfelelően biztosítanak a fizikai és mentális ellátást, figyelembe veszik a megmaradt képességeiket, és igyekeznek az elvesztett képességeket a megfelelő rehabilitációs eljárással visszahozni, illetve szinten tartani.